Mode 1: 2 transposition, 1 mode

C-D-E-F#-G#-A#-C

w-w-w-w-w-w

Chords: Caug, D Aug

Mode 2: 3 Transposition, 2 Modes

Half-Whole diminished scale or Octatonic

C-Db-Eb-E-Gb-G-A-Bb-C

Mode 3

C-D-Eb-E-Gb-G-Ab-Bb-B-C

W -H-H-W-H-H-W-H-H

Mode 4

C-Db-D-F-Gb-G-Ab-B-C

H-H-m3-H-H-H-m3-H

Mode 5

C-Db-F-F#-G-B-C

H-M3-H-H-M3-H

Mode 6: 6 Transposition, 4 Modes

C-D-E-F-F#-G-#-A#-B-C

W-W-H-H-W-W-H-H

Mode 7 6 transposition, 5 modes

C-Db-D-Eb-F-Gb-G-Ab-A-B-C

H-H-H-W-H-H-H-H-W-H

Iklan