Satu nusa satu bangsa
Satu bahasa kita
Tanah Air pasti jaya
Untuk selama-lamanya
Indonesia pusaka
Indonesia tercinta
Nusa bangsa dan bahasa
Kita bela bersama