Cublak cublak suweng

Suwengé tinggelenter

Mambu ketudhung gudhèl

Pak Gempong léra léré

Sapa ngguyu ndelik aké

Sir sir pong delé godong

Sir sir pong delé gosong

Lagu ini diciptakan oleh sunan Giri, salah satu anggota walisongo yang berperan dalam penyebaran agama islam di pulau jawa, Indonesia.

Iklan