Verse I

|| : Dm      .                   Bb   .            | Gm     .      F/A  .

Bungong Jeumpa, Bungong Jeumpa  Megah di Aceh

Bb       .                Gm  .     |    A7  .   Dm  .          : ||

Bungong Telebéh, Telebéh  Indah Lagoina (Repeat)

Reff I

Bb     .   C/Bb . | Am  .  Dm .  | Gm  .          A .  | A/G  .      D/F# .

Putéh kunéng mejampu mirah  Keumang siulah, Cidah that rupa

Gm7    .   A7  . | G/B A/C#   Dm    . | Gm  .     A .        | A     .    Dm

Putéh kunéng mejampu mirah          Keumang siulah, Cidah that rupa

Verse II

Dm      .                   Bb   .            | Gm     .      F/A  .

Lam sinar buleun, Lam sinar buleun   angén peu ayön

Bb       .                Gm  .     |    A7  .   Dm  .          : ||

Ruroh mesusön, mesusö  Nyang mala mala (repeat)

Reff II

Bb     .             C/Bb . | Am  .          Dm .  | Gm  .         A .  | A/G  .      D/F# .

Mangat that me be’i , menyo ta thim cöm  Lepah that haröm, si bungong jeumpa (repeat)

Gm7    .   A7  . | G/B A/C#   Dm    . | Gm  .     A .        | –A     .    Dm    .

Mangat that me be’i , menyo ta thim cöm  Lepah that haröm, si bungong jeumpa   ||

Coda    ||: Eb . Cm . | G7sus 4 .  . . :||

Iklan